Размер шрифта: A A
Цвет сайта: A A

График ликвидации академических задолженностей за осенний семестр 2020/2021 уч. года

График ликвидации академических задолженностей за осенний семестр 2020/2021 уч. года

График ликвидации академических задолженностей за осенний семестр 2020/2021 уч. года
15.02.2021

Преподаватель

Дата

Время

Аудитория

Доц. Кирьянова Л.В.

 

20.02.2021

15:10

414КМК

01.03.2021

15:10

414КМК

Доц. Титова Т.Н.

17.02.2021

17:00

ИФО 2 курс

(конс.)

19:00

ИФО 1 курс

(переписывание к.р.)

https://us04web.zoom.us/j/6519240146?pwd=U0pYcys2TkI5RlcwaVhzakpPb1Yydz09

24.02.2021

15:00

Переэкзаменовка ИФО 2 курс

721КМК

15:00

Переэкзаменовка ИФО 2 курс

721КМК

Доц. Бобылева Т.Н.

16.02.2021

15:10-20:00

ИФО 2-1-2

Идентификатор конференции: 415 200 2815
Код доступа: 2017
https://us04web.zoom.us/j/4152002815?pwd=WTFNQmxqdkI1WUsra0NMVHk3eURRQT09

09.02.2021

15:10-18:10

ИФО 2-1-2

Доц. Горбунова Т.Н.

16.02.2021

14:00

ИФО-1

415КМК

25.02.2021

05.03.2021

15:10

ИФО-1

415КМК

Ст. пр. Колчин В.Н.

01.03.2021

13:30

413КМК

Ст. пр. Кукушкин М.В.

01.03.2021

10:10

Идентификатор: 475 301 7316
код доступа: 7777777
https://us04web.zoom.us/j/4753017316?pwd=NEUzS0IvdkRrOWJUWXdLellwOC9udz09

Ст. пр. Кочетков И.Д.

16.02.2021

16:50

417КМК

20.02.2021

16:50

417КМК

Ст. пр. Галагуз Ю.П.

02.03.2021

11:50

ИФО-3

416КМК

Проф. Мозгалева М.Л.

16.02.2021

16:50

https://us04web.zoom.us/j/2984736156?pwd=Vzl4cmpsZEtnazUxU2dOMGE5V2FKZz09

Доц. Хайруллин Р.З.

09.03.2021

8:30

506КМК

Доц. Зоткин С.П.

17.02.2021

15:10

ИЭУИС-1-1-8

312КМК

24.02.2021, 03.03.2021,

10.03.2021 

15:10

ИЭУИС-1-1-8

312КМК

Зав. каф. Мацеевич Т.А.

16.02.2021

ИСА-1-61, 62
8.30-11.40


ИСА-1-1-5

13.30-15.00

506 КМК628 КМК

 

02.03.2021

ИСА-1-63, 64
8.30-11.40

506 КМК

09.03.2021

ИСА-1-61-64

8.30-11.40


506 КМК

 

Проф. Ахметов В.К.

15.02.2021

20:00

Магистры «Прикладная математика» 1 курс

310 КМК

02.03.2021

18:30

Магистры

«Прикладная математика» 1 курс

417КМК

01.03.2021

13:30

ИСА-2-61-63

ИИЭСМ-1-40

416КМК

09.03.2021

18:30

ИСА-2-61-63

ИИЭСМ-1-40

416КМК

Доц. Блохина Н.С.

18.02.2021

25.02.2021

15:10

ИЭУИС

Идентификатор:993 2351 4920
Код доступа: 011830
https://us02web.zoom.us/j/99323514920?pwd=aFFvcGFseFB4RDFYeUR1bXdoUHpYUT09

Доц. Ерохин С.В.

01.03.2021

15:10

ИЭУИС

506КМК

Проф. Фриштер Л.Ю.

24.02.2021

10:10

506КМК

Доц. Чиганова Н.М.

24.02.2021

13:30

Идентификатор:920 774 2207
Код доступа: 111222555
https://us04web.zoom.us/j/9207742207?pwd=ZFFxZENQZUxiRnVVWUk5T1ZJcUFTZz09

Ст. пр. Сак А.Н.

16.02.2021

02.03.2021

09.03.2021

13:30

416КМК

Доц. Медведев А.В.

27.02.2021

13:00

ИГЭС-1-5-7

Идентификатор:201 384 9431
Код доступа: 2020
https://us04web.zoom.us/j/2013849431?pwd=bTVuQTVZbE1DcW1WWTFOQXJYS3RZdz09

05.03.2021

13:00

ИГЭС-1-5-7

Доц. Кондрашова

01.03.2021

10:10-11:40

416КМК

10.03.2021

15:10-16:40

416КМК

Доц. Васильева О.А.

24.02.2021

15:10

ИСА-1-16-20
ИИЭСМ-1-40 ИИЭСМ-1- 15,16, 20, 21, 22

Идентификатор:773 617 81 62
Код доступа: 5NNJrq
https://zoom.us/j/7736178162?pwd=blpzSjBhSldKcDhzblhDZis2ekhUZz09

03.02.2021

15:10

ИСА-1-16-20
ИИЭСМ-1-40 ИИЭСМ-1- 15,16, 20, 21, 22

Ст. пр. Мавзовин В.С.

24.02.2021

13:30-15:00

ИЭУИС, ИСА

413КМК

Овчинцев М.П.

02.03.2021

15:10

ИСА-2-38

https://us04web.zoom.us/j/3228154914?pwd=ei9mNkpvR1Z2OWdPdmwyNDFlMVN2QT09

Проф. Титаренко Б.П.

16.02.2021

02.03.2021

09.03.2021

18:00

Идентификатор:670 744 3196
Код доступа: 1313
https://us04web.zoom.us/j/6707443196?pwd=ZWZSVHdNdzBNVVpENW1kZjdLLzdvQT09

Ст. пр. Рустанов А.Р.

19. 02.2021

26.02.2021

05.03.2021

15:10-16:40

416КМК

Доц. Петелина В.Д.

20.02.2021

10:10

ИСА-1-6-8, ИСА-1-41-43

https://zoom.us/j/9487028907?pwd=bFJRZHVJYlRlY3g0ZXlUSWFmNzZidz09

26.02.2021

15:10

ИСА-1-9,10, ИСА-1-42

Ст. пр. Ворожейкина О.М

15.02.2021

13:30

506КМК

16.02.2021

13:30

628КМК

Доц. Осипов Ю.В.

18.02.2021 – все желающие (не более 6)
25.02.2021 ИЭУИС 1-5 26.02.2021 ИЭУИС 1-6 01.03.2021 ИЭУИС 1-8
02.03.2021 ИЭУИС 1-7

10.03.2021 резерв

18.30-20.00

 

https://us02web.zoom.us/j/2699706524?pwd=SUMxRGE3Z0UwMW9IcUhyMWxGYnZEQT09

Доц. Сафина Г.Л.

26.02.2021

11:50

ИЭУИС-1-1,2

Аналит. геометрия

416КМК

01.03.2021

8:30

ИЭУИС-1-3,4

Аналит. геометрия

416КМК

 

 

02.03.2021

 

 

13:30

ИЭУИС-1-1,2

Мат. анализ

 

 

416КМК

03.03.2021

110:30

ИЭУИС-1-3,4

Мат. анализ

416КМК