Размер шрифта: A A
Цвет сайта: A A

График приема задолженностей

График приема задолженностей
10 Сентября 2020

Общий график приема задолженностей


Архипов А.В. (доцент)

14.09.2020 – 12:00-14:00

21.09.2020 – 12:00-14:00

28.09.2020 – 12:00-14:00

Бессонова Е.В. (доцент)

15.09.2020 – 11:00-13:00

22.09.2020 – 11:00-13:00

 

Волохова В.В. (доцент)

16.09.2020 – 11:00-13:00

23.09.2020 – 11:00-13:00

30.09.2020 – 11:00-13:00

 

Германович Т.В. (ст.преподаватель)

09.09.2020 – 11:50-13:30

16.09.2020 – 11:50-13:30

23.09.2020 – 11:50-13:30

30.09.2020 – 11:50-13:30

 

Дриженко М.А. (ст.преподаватель)

15.09.2020 – 11:00-13:00

17.09.2020 – 11:00-13:00

22.09.2020 – 11:00-13:00

24.09.2020 – 11:00-13:00

 

Ершова Т.А. (доцент)

09.09.2020 – 12:00-14:00

16.09.2020 – 12:00-14:00

23.09.2020 – 12:00-14:00

 

Жидяева Ю.В. (преподаватель)

10.09.2020 – 13:00-15:00

17.09.2020 – 13:00-15:00

24.09.2020 – 13:00-15:00

 

Зубкова Я.В. (доцент)

15.09.2020 – 12:00-14:00

22.09.2020 – 12:00-14:00

29.09.2020 – 12:00-14:00

 

Кириллова И.К. (доцент)

10.09.2020 – 11:00-13:00

17.09.2020 – 11:00-13:00

24.09.2020 – 11:00-13:00

 

Кудрявцева И.Г. (доцент)

15.09.2020 – 11:00-13:00

22.09.2020 – 11:00-13:00

29.09.2020 – 11:00-13:00

 

Мазина Н.С. (ст.преподаватель)

09.09.2020 – 12:00-14:00

16.09.2020 – 12:00-14:00

23.09.2020 – 12:00-14:00

30.09.2020 – 12:00-14:00

 

Просяновская О.А. (ст.преподаватель)

10.09.2020 – 12:00-14:00

17.09.2020 – 12:00-14:00

24.09.2020 – 12:00-14:00

Павлючко И.П. (доцент)

15.09.2020 – 12:00-14:00

22.09.2020 – 12:00-14:00

29.09.2020 – 12:00-14:00

 

Писарик О.И. (преподаватель)

15.09.2020 – 10:00-12:00

17.09.2020 – 10:00-12:00

22.09.2020 – 10:00-12:00

24.09.2020 – 10:00-12:00

 

Раковская Е.А. (ст. преподаватель)

10.09.2020 – 11:00-13:00

14.09.2020 – 11:00-13:00

 

Роот Э.В. (ст.преподаватель)

10.09.2020 – 11:00-13:00

17.09.2020 – 11:00-13:00

24.09.2020 – 11:00-13:00

 

Сак А.Н. (доцент)

10.09.2020 – 12:00-14:00

16.09.2020 – 13:00-15:00

30.09.2020 – 13:00-15:00

07.10.2020 – 17:00-19:00

 

Сергеева Ю.С. (преподаватель)

15.09.2020 – 10:00-12:00

17.09.2020 – 10:00-12:00

22.09.2020 – 10:00-12:00

24.09.2020 – 10:00-12:00

 

Солуянова О.Н. (доцент)

10.09.2020 – 10:00-16:00

11.09.2020 – 10:00-16:00

15.09.2020 – 10:00-16:00

18.09.2020 – 10:00-16:00

22.09.2020 – 10:00-16:00

 

Соколова А.Г. (доцент)

09.09.2020 – 12:00-14:00 (354 КМК)

16.09.2020 – 12:00-14:00 (354 КМК)

23.09.2020 – 12:00-14:00 (354 КМК)

30.09.2020 – 12:00-14:00 (354 КМК)

 

Тарабарина Ю.А. (преподаватель)

14.09.2020 – 10:00-12:00

15.09.2020 – 10:00-12:00

21.09.2020 – 10:00-12:00

22.09.2020 – 10:00-12:00

28.09.2020 – 10:00-12:00

29.09.2020 – 10:00-12:00

 

Фролова Е.А. (ст. преподаватель)

10.09.2020 – 10:00-12:00

17.09.2020 – 10:00-12:00

24.09.2020 – 10:00-12:00

 

Ушанова Н.П. (ст. преподаватель)

21.09.2020 – 11:00-14:00

28.09.2020 – 11:00-14:00

 

Юдина И.И. (преподаватель)

15.09.2020 – 11:00-13:00

22.09.2020 – 11:00-13:00

29.09.2020 – 11:00-13:00